INTRODUCTION TO COSMOLOGY
Cracow, 2018, Jul 8th - 22nd
     
Under the honorary patronage of the Mayor of Kraków, prof. Jacek Majchrowski
Under the honorary patronage of the Rector of the Jagiellonian University, prof. Wojciech Nowak


Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Find us also on: Google+
The conference poster Contact: cosmoschool2018@oa.uj.edu.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, email w celu udziału w Wykładzie otwartym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez formularz: http://www.iod.uj.edu.pl/kontakt, email: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres do zakończenia imprezy. Dostęp do danych będzie posiadał Komitet Organizacyjny imprezy. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim oraz innym organizacjom. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych jest brak możliwości udziału w wydarzeniu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.

Dodatkowo:

Zgadzam się na upublicznienie mojego wizerunku na zdjęciach dokumentujących przebieg imprezy.

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

TKGS